info@willsoor.sk

Všeobecné podmienky kreditového systému

Všeobecné podmienky kreditového systému Willsoor

 1. Willsoor kreditový systém je názov programu, ktorý spoločnosť next CRE s.r.o. ponúka všetkým registrovaným užívateľom na www.willsoor.sk. Základným princípom kreditového systému je získavanie bodov, ktoré môžete následne využívať ako zľavu pri ďalšej objednávke. 


 2. Členstvo v Willsoor kreditovom systéme vzniká registráciou na webových stránkach www.willsoor.sk. Za riadnu registráciu sa považuje registrácia, v ktorej sú pravdivo uvedené údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska (všetky povinné polia). Obdržaním potvrdenia o vykonaní registrácie získava užívateľ oprávnenie využívať výhody členstva Willsoor kreditového systému. Členstvo v Willsoor kreditovom systéme je bezplatné. Získavať kredity môže akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí s podmienkami zakotvenými vo Všeobecných podmienkach a podmienkach Willsoor kreditového systému. V prípade zneužitia mechanizmu a výhod kreditového systému je možné užívateľovi znemožniť získavanie a / alebo čerpanie bodov a to ako dočasne tak natrvalo.

  Vytvorením registrácie zákazník potvrdzuje svoj súhlas so Všeobecnými podmienkami a pravidlami kreditového systému.
  Zakázať zisk bodov v rámci Willsoor kreditového systému možno v prípade, že:
  a) Užívateľ pri registrácii poskytol nepresné informácie
  b) Užívateľ zneužil mechanizmus a výhody Willsoor kreditového systému
  c) na základe oznámenia užívateľa Willsoor kreditového systému, resp. v prípade jeho úmrtia

  Užívateľ Willsoor kreditového systému, ktorého členstvo zaniklo a z dôvodu uvedených pod písmenami a), b), c) stráca nárok na použitie bodov nazbieraných na účte užívateľa a na všetky ostatné možné výhody plynúce z členstva v Willsoor kreditovom systéme.


 3. Zisk bodov

  Registrovaný užívateľ po 14 dňoch od expedovania objednávky získa na svoj účet späť 5 % hodnoty objednávky (bez dopravy) v kreditoch. Kredity nemožno prenášať na iných užívateľov, ani ďalšie účty.


 4. Využitie bodov

  Nazbierané body môže registrovaný užívateľ uplatniť v objednávke v prvom kroku košíku. Následne sa mu hodnota bodov odpočíta vo forme zľavy u objednávky. Nemožno uplatniť väčšie množstvo kreditov, než ktoré používateľ má nazbierané na svojom účte. Zľavu vo forme kreditov tiež nie je možné kombinovať s možnosťou uplatnenia zľavového, či darčekového poukazu. Nemožno uplatniť väčšie množstvo bodov, než je hodnota objednávky (bez dopravy).


 5. Vrátenie bodov

  V prípade vrátenia tovaru z transakcie, v ktorej boli použité kredity, sa hodnota využitých kreditov pripočíta späť na účet klienta.
  V prípade vrátenia tovaru za objednávku, v ktorej boli pripočítané kredity, sa hodnota kreditov, ktorá bola pripočítaná za tovar, odpočíta.


 6. Prípady neuznania pripísania bodov

  Body nebudú užívateľovi uznané v nasledujúcich prípadoch:
  a) Body boli získané v rozpore s dobrými mravmi.
  b) Body boli získané z dôvodu omylu alebo technickej chyby systému.


 7. Všeobecné ustanovenia Willsoor kreditového systému

  Výhody Willsoor kreditového systému a všetky práva s tým spojené sú neprenosné a zanikajú z dôvodov uvedených v článku 2 týchto Všeobecných podmienok a pravidiel Willsoor kreditového systému. Body získané užívateľom Willsoor kreditového systému predstavujú prostriedky na získanie zľavy na ďalší nákup a sú použiteľné len v rámci Willsoor kreditového systému.

  Next CRE s.r.o. si vyhradzuje právo v prípade nutnosti meniť a upravovať Všeobecné podmienky Willsoor kreditového systému. Next CRE s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny, najmä obratového koeficientu (napr. v prípade devalvácie meny či iných zásahov vyššej moci). Dátum ukončenia činnosti Willsoor kreditového systému sa vyhlási na webových stránkach minimálne jeden kalendárny mesiac vopred, po tomto dátume nebudú ďalej prideľované body.

  Body v Willsoor kreditovom systéme expirujú po 12 mesiacoch od získania.

  Tieto Všeobecné podmienky Willsoor kreditového systému vstupujú do platnosti 1.9.2021

 

Newsletter

Prihláste sa k odberu newslettera Willsoor a obdržíte zľavu na prvý nákup v hodnote 4 €